info
از این که از وب سایت ما دیدن کردین خوشحال هستیم

خدمات

پیش از چاپ

15 - خرداد - 1394

یکـی از مهم ترین عواملــــی که می توانــد یک محــصول چاپی را با کیفیت بهتری ارائـه دهد مربوط به پیش از چـاپ می باشد.

نمونـه گیـری رنــــگی را در حقیــــقت می تـــــو

ادامه مطلب

چـــــاپ

22 - خرداد - 1394

اصلی ترین روش چاپی که امروز در صنعت چاپ برای انجام سفارشات متنوعی که از سربرگ گرفته تا صنایع بسته بندی و کتاب و مجلات پوستر و روزنامه را در بر می گیرد چاپ افست است. 

ادامه مطلب

پس از چــاپ

06 - تیر - 1394

مجــــــتمع پس از چـــــاپ پارســـــان حـــــــروف با برخورداری از:
سه دستــــــــگاه لتــــــــر پرس، یک دستــــــگاه BOBST، یک دستــــــگاه طلاکوب، سه دستـــــ

ادامه مطلب