info
از این که از وب سایت ما دیدن کردین خوشحال هستیم

خدمات/توضیحات خدمات

چـــــاپ

اصلی ترین روش چاپی که امروز در صنعت چاپ برای انجام سفارشات متنوعی که از سربرگ گرفته تا صنایع بسته بندی و کتاب و مجلات پوستر و روزنامه را در بر می گیرد چاپ افست است. 

مجتــــــمع چــــاپ پارســـــان حروف با برخورداری از امکانات کامل چــــــاپ افست توانــــــایی چـــــاپ بر روی کاغذ و مقوا را تا 6 رنگ به طـــــور همزمــــــان دارد.

استفــــــاده اولیــــــه منـــــاسب و همچنیــــــن ماشین آلات روز دنیـــــــا کمک می کـــند تا محــــصولات چاپــــی شما را در این مجـــــموعه با کیفیت مطلوبی تولید شود.